M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Aktualności


Lot nr. 4 Reinfeld 07.06.2020 ( Niedziela )


Dodano 1 czerwca 2020 o godz. 11:50

W niedzielę dnia 07.06.2020 odbędzie się lot z miejscowości Reinfeld. Wkładanie gołębi odbędzie się w sobotę dnia 06.06.2020 w Sekcji Śródmieście w godz. 08:00/11:00, a w Sekcji Orunia w godz. 08:00/11:30. Zegary otwieramy w Niedzielę o godz. 18:00. 

Dobry Lot.


Ostateczna decyzja w sprawie lotu Neubrandenburg


Dodano 28 maja 2020 o godz. 12:30

Informuję, że Zarząd Rejonu podjął w dniu dzisiejszym ostateczną decyzję, że lot Neubrandenburg odbędzie się zgodnie z planem lotów w Niedzielę dnia 31.05.2020. Wkładanie gołębi w sobotę 30.05.2020 w Sekcji Śródmieście w godz. 13:00/17:00, a w Sekcji Orunia w godz. 13:00/17:30. Zegary otwieramy w Niedzielę o godz. 16:00. 

Dobry Lot. 


Zmiana daty lotu Neubrandenburg


Dodano 27 maja 2020 o godz. 20:31

Zarząd Oddziału 057  Gdańsk informuje, że z uwagi na złe warunki atmosferyczne zapowiadane na Niedzielę, lot nr. 3 z miejscowości Neubrandenburg PRAWDOPODOBNIE odbędzie się w SOBOTĘ  dnia 30.05.2020. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta przez ZARZĄD  REJONU  w dniu jutrzejszym tj. 28.05.2020 do godz. 14:00. W związku z powyższym Zarząd Oddziału prosi wszystkich lotujących hodowców, ABY  BYLI  PRZYGOTOWANI  NA  KOSZOWANIE  GOŁĘBI  W  PIĄTEK  dnia 29.05.2020. Godziny koszowania w piątek pozostają bez zmian, tj. Sekcja Śródmieście w godz. 13:00/17:00, a Sekcja Orunia w godz. 13:00/17:30. W dniu jutrzejszym wszyscy hodowcy uczestniczący w lotach otrzymają wiadomości SMS, potwierdzające zmianę daty lotu.

Dobry Lot.


Lot nr. 3 Neubrandenburg 31.05.2020 ( Niedziela )


Dodano 25 maja 2020 o godz. 11:27

W niedzielę dnia 31.05.2020 odbędzie się lot z miejscowości Neubrandenburg. Wkładanie gołębi odbędzie się w sobotę dnia 30.05.2020 w Sekcji Śródmieście w godz 13:00/17:00, a w Sekcji Orunia w godz 13:00/17:30. Zegary otwieramy  w Niedzielę o godz. 16:00.

Dobry Lot. 


Plan Lotów


Dodano 23 maja 2020 o godz. 12:33

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że w zakładce "Plan lotów" umieszczono aktualny plan lotów gołębi dorosłych w sezonie 2020.

Dobry Lot.

 


Lot nr. 2 Nowogard 24.05.2020 ( Niedziela )


Dodano 17 maja 2020 o godz. 22:22

W niedzielę dnia 24.05.2020 odbędzie się lot z miejscowości Nowogard. Wkładanie gołębi odbędzie się w sobotę dnia 23.05.2020 w Sekcji Śródmieście w godz. 15:00/20:00, a w Sekcji Orunia w godz. 15:30/20:30. Zegary otwieramy w Niedzielę o godz. 16:00.

Dobry Lot.

 


Lot nr. 1 Bobolice 17.05.2020 ( Niedziela )


Dodano 8 maja 2020 o godz. 23:48

W niedzielę dnia 17.05.2020 odbędzie się lot konkursowy z miejscowości Bobolice. Wkładanie gołębi odbędzie się w sobotę dnia 16.05.2020 w Sekcji Śródmieście w godz 15:00/20:00, a w Sekcji Orunia w godz 15:30/20:30. Wydłużone godziny wkładania gołębi spowodowane są tym, że na punkcie wkładań mogą być tylko dwie komisje wkładań dwuosobowe usytuowane w odległości minimum 4 metrów od siebie i przy każdej komisji będzie jeden hodowca, który będzie podawał swoje gołębie członkom komisji. Podczas wkładania gołębi na punkcie może być tylko 6 hodowców. Ponadto hodowcy zostaną poinformowani przez członków Zarządu Oddziału, o której godzinie mają być na punkcie wkładań ze swoimi gołębimi. Prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę. W przypadku wcześniejszego przybycia na punkt przed wyznaczoną godziną przyjmowania gołębi, prosimy hodowców o czekanie we własnych samochodach, celem przestrzegania przepisu 6 hodowców na punkcie wkładań. Każdy hodowca ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej i rękawiczek ochronnych. Warunki wkładania gołębi pocztowych na punktach wkładań zostały opisane w "Uchwale nr. 71" Zarządu Głównego PZHGP z dnia 06.05.2020. Uchwała do zapoznania znajduje się na stronie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydanych w w/w uchwale przez Zarząd Główny PZHGP !!!

Dobry Lot.


Nie będzie lotu próbnego


Dodano 8 maja 2020 o godz. 23:22

Zarząd Oddziału Gdańsk informuje, że ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem, nie odbędzie się lot próbny gołębi dorosłych. Jednocześnie informujemy, że hodowcy mogą wywozić gołębie na loty treningowe we własnym zakresie, przestrzegając obecnych przepisów wprowadzonych na terytorium Polski w związku z koronawirusem.

Dobry Lot.


Informacja odnośnie lotów


Dodano 8 maja 2020 o godz. 23:14

Zarząd Oddziału Gdańsk informuje, iż w związku z otrzymaną informacją z Zarządu Okręgu Gdańsk w dniu 06.05.2020 w godzinach wieczornych o możliwości organizowania lotów konkursowych gołębi dorosłych, w Niedzielę dnia 17.05.2020 odbędzie się lot konkursowy z miejscowości Bobolice. Wkładanie gołębi odbędzie się w sobotę dnia 16.05.2020.

Pozdrawiamy hasłem "Dobry Lot",

Zarząd Oddziału Gdańsk.


Informacja odnośnie opłat


Dodano 2 maja 2020 o godz. 13:03

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że zgodnie z Uchwałą nr. 3 podjętą przez członków na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału, do dnia 30 kwietnia należało dokonać opłat stałych ustalonych w Sekcjach, w tym między innymi składki członkowskiej. W związku z powyższym  informujemy, że jeżeli hodowca nie opłaci składki członkowskiej za rok 2020 do dnia 09 maja, to zostanie skreślony z listy członków Oddziału 57 Gdańsk. Opłat należy dokonywać u Skarbników Sekcji Gdańsk Orunia i Gdańsk Śródmieście, bądź dokonać przelewu na konto Oddziału 057 Gdańsk w Banku Spółdzielczym, numer konta : 87 8309 0000 0086 0058 2000 0010.

Pozdrawiamy hasłem "Dobry Lot",

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk.


Informacja odnośnie lotów


Dodano 22 kwietnia 2020 o godz. 09:21

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że w związku z wprowadzonymi restrykcjami związanymi ze zwalczaniem epidemii koronawiurusa w Polsce, do ODWOŁANIA obowiązuje zakaz organizowania lotów treningowych i konkursowych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości organizowania lotów treningowych i konkursowych, hodowcy naszego Oddziału zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Pozdrawiamy hasłem " Dobry Lot",

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk.


Zdawanie spisów gołębi dorosłych w Sekcji Śródmieście


Dodano 19 marca 2020 o godz. 21:34

Zarząd Oddziału Gdańsk informuje, że zdawanie spisów gołębi dorosłych hodowców Sekcji Gdańsk Śródmieście odbędzie się w sobotę dnia 28.03.2020 o godz. 17:00 w siedzibie Sekcji w miejscowości Dziewięć Włók 33.

Dobry Lot.


Zdawanie spisów gołębi dorosłych w Sekcji Orunia


Dodano 19 marca 2020 o godz. 21:31

Zarząd Oddziału Gdańsk informuje, że zdawanie spisów gołębi dorosłych hodowców Sekcji Gdańsk Orunia odbędzie się w sobotę dnia 28.03.2020 o godz. 17:00 w siedzibie Sekcji przy ul. Podmiejskiej 20 w Gdańsku.

Dobry Lot.


Odwołanie Zebrań w Oddziale i Sekcji Orunia


Dodano 19 marca 2020 o godz. 20:59

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że w związku z epidemią KORONAWIRUSA zostaje odwołane zebranie przedlotowe Oddziału Gdańsk w dn. 28.03.2020 oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Gdańsk Orunia w dn. 03.04.2020. Wszelkie informacje będą przekazywane hodowcom za pośrednictwem wiadomości SMS.

Pozdrawiamy hasłem "Dobry Lot",

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Gdańsk Orunia


Dodano 14 marca 2020 o godz. 21:58

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Sekcji Gdańsk Orunia przez kol. Jana C. , Zarząd Oddziału 057 Gdańsk zwołuje „Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Gdańsk Orunia” na dzień 03.04.2020 ( piątek ) o godz. 19:00 w siedzibie Sekcji przy ul. Podmiejskiej 20 w Gdańsku, celem wyboru nowego Zarządu Sekcji Gdańsk Orunia. Obecność wszystkich hodowców Sekcji Gdańsk Orunia obowiązkowa.

Pozdrawiamy hasłem „Dobry Lot”,

Zarząd Odziału 057 Gdańsk.


Zebranie przedlotowe gołębi dorosłych Oddziału 057 Gdańsk.


Dodano 14 marca 2020 o godz. 21:56

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że w sobotę dnia 28.03.2020 o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Podmiejskiej 20 w Gdańsku odbędzie się zebranie przedlotowe gołębi dorosłych Oddziału 057 Gdańsk.

Pozdrawiamy hasłem „Dobry Lot”,

Zarząd Odziału 057 Gdańsk.

 

 


Termin zdawania spisów gołębi dorosłych i rocznych "DERBY"


Dodano 14 marca 2020 o godz. 21:52

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że ostateczny termin zdawania spisów gołębi dorosłych przypada na dzień 28.03.2020 ( sobota ) o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Podmiejskiej 20 w Gdańsku na zebraniu przedlotowym Oddziału 057 Gdańsk.

Spisy należy zdać w pięciu egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz musi być podbity przez lekarza weterynarii.

Uwagi co do sporządzania spisów :

-  pierwszych 50 gołębi dorosłych na spisie będzie zaliczanych do mistrzostwa Polski, Regionu i Okręgu.

- gołębie na spisie należy wpisywać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego według wzorów podanych w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP, który obowiązuje od 2012 roku.

- hodowca biorący udział we współzawodnictwie ogólnopolskim DERBY składa w macierzystym oddziale w trzech egzemplarzach spis gołębi rocznych zaobrączkowanych obrączka olimpijską DERBY w ilości do 15 sztuk, gołębie te muszą być również ujęte na ogólnym spisie gołębi dorosłych.

Pozdrawiamy hasłem „Dobry Lot”,

Zarząd Odziału 057 Gdańsk.


Nadzwyczajne Wale Zebranie Sekcji Gdańsk Orunia


Dodano 7 lutego 2020 o godz. 23:03

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji Sekretarza Sekcji przez kol. Zygmunta, Prezes Sekcji Gdańsk Orunia zwołuje "Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Gdańsk Orunia" na dzień 07.03.2020 ( sobota ) godz. 18:00, celem uzupełnienia składu Zarządu Sekcji Gdańsk Orunia. Obecność wszystkich hodowców Sekcji obowiązkowa.

"Dobry Lot".


Nadzwyczajne Wale Zebranie Sekcji Gdańsk Śródmieście


Dodano 3 lutego 2020 o godz. 21:55

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji Skarbnika Sekcji przez kol. Jacka, Prezes Sekcji Gdańsk Śródmieście zwołuje "Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Gdańsk Śródmieście" na dzień 22.02.2020 ( sobota ) godz. 17:00, celem uzupełnienia składu Zarządu Sekcji Gdańsk Śródmieście. Obecność wszystkich hodowców Sekcji obowiązkowa.

" Dobry Lot ".


Walne Zebranie Oddziału


Dodano 31 stycznia 2020 o godz. 02:38

Zarząd Oddziału 057 Gdańsk informuje, że w sobotę 15 lutego 2020 roku o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Podmiejskiej 20 w Gdańsku odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Gdańsk. Obecność wszystkich hodowców Oddziału obowiązkowa.

Pozdrawiamy hasłem "Dobry Lot",

Zarząd Oddziału Gdańsk.Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 8